Landskabskonsulenterne

Landskabsarkitektfirmaet har siden 1969 været aktiv i Aalborg, oprindeligt som en del af et større landskabsarkitektfirma (Klåborg-Lindholt-Moos) med fem afdelinger over hele landet. Siden 1975 har firmaet drevet selvstændig rådgivning med Frans Ameys og Luc Ghysels som indehavere, og siden juni 2006 er firmaet overtaget af Luc Ghysels som eneejer.

Pr. 1. januar er firmaet rykket ind i mindre lokaler i Marina Fjordparken, således at de fysiske rammer er tilpasset til det lavere aktivitetsniveau, efter at Luc Ghysels har rundet de 65 år.

Pr. 1. maj 2013 er aktiverne i selskabet overdraget til Arkplan - landskabsarkitekter i Hinnerup/Århus og med Luc Ghysels som ansat Seniorkonsulent i Aalborg. Se www.arkplan.dk

Pr. 1. januar 2014 er selskabet lukket. Aktiviteterne videreføres af Arkplan ApS med Luc Ghysels som Senior-Konsulent i Aalborg.

Firmaet har eksisteret under følgende navne:

2012-2013 Landskabskonsulenterne A/S – Luc Ghysels - MDA
2006-2011 Landskabskonsulenterne A/S – Luc Ghysels – MDL – PLR
1998-2006 Landskabskonsulenterne A/S, Frans Ameys og Luc Ghysels – MDL – PLR
1990-1997 Landskabskonsulenterne I/S, Frans Ameys og Luc Ghysels – MDL – PLR
1975-1990 Landskabskonsulenterne ApS, Frans Ameys og medarbejdere
1972-1975 Gruppen for By- og landskabsplanlægning ApS, Aalborg afd.
1969-1972 Gruppen for By- og landskabsplanlægning A/S, Aalborg afd.

Firmaet har siden 1969 beskæftiget sig med alle former for landskabsarkitektarbejder, herunder formgivning og projektering af friarealer ved skoler, institutioner, boliger, fritidsanlæg, byfornyelse, bypladser og torve, kirkegårde, parkanlæg og haveanlæg. Under landskabsarkitektarbejder hører også landskabsplanlægningen med udarbejdelse af landskabsanalyser, planlægning af arealanvendelse og større landskabsområder samt beplantningsplaner. Ligeledes har firmaet beskæftiget sig med rådgivning og design af terræn-, vej- og byinventar.

Landskabsarkitekt Luc Ghysels • Egholm Færgevej 9(24) • 9000 Aalborg • Tlf. 98 38 39 00 / 40 51 39 00 • luc@landskabskonsulenterne.dk
Arkplan ApS • Samsøvej 30F• 8382 Hinnerup• Tlf. 86 912 916 • arkplan@arkplan.dk